Profil

Om mig

untitled-1[1]

Kvinden bag psykologen:
Det kræver tillid at åbne sig overfor en fremmed. Det er derfor vigtigt at tilliden og trygheden er til stede.
Derfor vil jeg gerne have lov til at fortælle dig lidt om mig selv.

Jeg er 36 år, gift og har to drenge. Jeg er et udpræget positivt tænkende menneske og det falder mig naturligt at tage udgangspunkt i livets lyse sider.
Jeg sætter pris på at være sammen med familie og venner. Ikke mindst på vores gamle sejlbåd. Når jeg skal finde ro i min travle hverdag dag fordyber jeg mig i havearbejde. Her står tiden stille for mig og jeg får mulighed for den dybere refleksion.

Moren bag psykologen:
Min ældste søn vejede 530g ved fødslen og min yngste søn er født uden venstre underarm og med misdannelser på begge ben. I den forbindelse har jeg selv haft lange hospitals indlæggelser, angst for at miste, sorg over tab af det perfekte barn m.m. tæt inde på livet.

I opdragelsen har jeg det grundlæggende princip, at det er bedre at fortælle børn hvad de må, frem for det de ikke må, da det giver dem en løsningsstrategi.
Jeg forsøger at forstå mine børns intention og følelse bag handlingerne og forsøger at møde dem der hvor de er i forhold til udvikling og ressourcer.

Uddannelsesmæssig baggrund

Januar 2012

Mindfulness- instruktør, uddannet hos Helhedspsykologerne.

 

September 2008

Autoriseret af psykolognævnet, aut. nr. 2008-4060

 

September 2002

Kandidat fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Cand.pæd.psych., medlem af Dansk Psykologforening medl. nr. 8328.

 

September 2000-september 2002

Danmarks Pædagogiske Universitet

Speciale: Børneopdragelse – om påvirkende faktorer, rådgivning af forældre og generelle opdragelsesmål.

Udviklingspsykologi: Børn og sorg i forbindelse med tidlig tab af en forælder.

Klinisk psykologi: Børns sorg set fra et tilknytningsperspektiv.

Selvformuleret studieenhed: Opdragelse – hvad, hvorfor og hvordan?

Socialpsykologi: Børns reaktioner på skilsmisse, belyst af to kvalitative interview.

Psykologisk Rådgivning og Intervention: Pædagogisk psykologisk intervention i forhold til 10-årig dreng med sociale og faglige problemer i skolen. På baggrund af praktikforløb ved PPR, Brøndby.

Almenpsykologi: Posttraumatisk stressyndrom.

 

September 1999-juni 2000

Diplomuddannelsen i psykologi fra Danmarks Lærerhøjskole.

 

1993-1997

Pædagoguddannelsen ved Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium.

 

1989-1992

Student fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

 

1988-1989

Udvekslingsstudent ved Harwich High School, Massachusetts, USA.

 

Kurser:

2011

Grundkursus i hypnose, modul 1, v. psykolog Inge Guldahl

Krisearbejde ud af klinikken, 1 del. v. psykolog Berith Bro

Stresshåndtering ved brug af ACT v. psykolog Giorgio Grossi

Skyggearbejde v. Debbie Ford

Grundkursus i hypnose, modul 2, v. psykolog Inge Guldahl

Meeting the animals of the vails, et metodekursus i drømmerejser, v. Stephen Gallegos

Sorg og krise hos voksne, v. psykolog Torben Anbert

Fra skam til selvrespekt, med symboldrama, v. psykolog Marta Cullberg Weston

 

2010

Mindful eating v. psykolog Uffe Damborg

Overvægt og hypnose v. psykolog Lone Bennedsen

Klinisk Hypnose, modul 1, ved cand.psych. Lone Kærvang

Klinisk Hypnose, modul 2, ved cand.psych. Lone Kærvang

Mindfulness-baseret stressreduktion, v. cand.psych. Paw Risager

Nyborgstrand, supervision til andre faggrupper, v. cand.psych. Benedikte Schilling

3. modul i uddannelse i konsultativ praksis, ved cand.pæd.psych. Dorthe Nissen, under Kbh. kommune.

 

2009

2. modul i uddannelse i konsultativ praksis, ved cand.pæd.psych. Dorthe Nissen, under Kbh. kommune.

1. modul i uddannelse i konsultativ praksis, ved cand.pæd.psych. Dorthe Nissen, under Kbh. kommune.

Nyborg strand, familieterapi.

 

2008

Neuropsykologiske undersøgelser af børn, ved professor Ida Sue Baron (USA) og center for hjerneskade.

Samtalen i fokus, ved Lene Lind og Alko-teamet.

OCD ved Center for Autisme

 

2006

Psykologen som konsulent ved Vibeke Strøier Larsen, Nyborg Strand.

 

2004

DAMP/ADHD og hukommelse ved Anne Vibeke Flescher

Mødet med den kriseramte patient ved Kræftens Bekæmpelse

 

2003

Omsorgsgrupper for børn og unge, Kræftens Bekæmpelses kvalifikationskursus for professionelle frivillige.

Omsorgssvigt og børnemishandling ved Kari Killén

Når mor får bank, børn i familier med vold ved børns vilkår

 

2002

Den vanskelige samtale ved Jørn Nielsen

Testning af småbørn ved Pia Mørk

 

2001

Den første samtale ved Jørn Nielsen

Rorschach ved Kim Gabriel Hansen

Erhvervserfaring

Siden 2007 har jeg arbejdet i Støtte, Rådgivning og Sundhed i Københavns Kommune. Hvor jeg arbejder med børn, der har et vidtgående handicap. Jeg har desuden forældresamtaler med forældre, der har behov for støtte i forbindelse med den proces det er at erkende og acceptere at have fået et barn med et handicap eller en kronisk sygdom.

Tidligere har jeg arbejdet i PPR området hvor arbejdsopgaverne har været:

  • Psykologiske undersøgelser og test af børn.
  • Samtaleforløb og terapi med børn, unge, forældre og familier.
  • Rådgivning af forældre til børn med særlige vanskeligheder.
  • Supervision og rådgivning af lærere og pædagoger.

Jeg har desuden erfaring med arbejdet med sorggrupper med børn der har mistet en forældre under kræftens bekæmpelse og som rådgiver på børnetelefonen.

Terapeutisk arbejdsmetode

Jeg arbejder med tanker, følelser og handlinger og er optaget af hvordan man, konfronteret med egne tankemønstre, kan opleve problemstillingen fra nye synsvinkler.

Jeg ser det som en væsentlig opgave, at hjælpe dig med at finde redskaber, til at tackle dine problemstillinger fremadrettet. Således benytter vi ikke kun dine ressourcer på at forstå hvorfor livet er blevet som det er blevet, men arbejder på hvordan du takler dit liv, under de omstændigheder du lever i.
Jeg tager primært udgangspunkt i tre terapeutiske retninger: systemisk-, kognitiv- og psykodynamisk terapi, men lader mig også inspirere af andre tankemåder og teorier.

Min erfaring dækker et bredspektret område inden for rådgivning og behandling af enkeltpersoner, fagpersoner og familier.

Jeg tager løbende efteruddannelse og kurser samt modtager supervision af andre psykologer, således at min rådgivning og behandling løbende tager højde for ny forskning og nye impulser fra det professionelle, psykologiske miljø